Aké prejavy si všimnúť na dieťati

Ako sa postaviť k závislosti dieťaťa tak, aby prijalo moju pomoc?

Čo najčastejšie deti hovoria, prečo siahli po droge?

 

Mladí siahajú po drogách buď zo zvedavosti, resp kvôli nude, chuti skúsiť niečo nové, prípadne kvôli osobným problémom.

Problém je relatívna vec, pre niekoho je problém, že otec bije mamu, pre iného to, že dostal 5ku z matiky.

Dobrá komunikácia medzi deťmi a rodičmi predchádza tomu, žeby rodič nevedel o problémoch, ktorému dieťa čelí. Pokiaľ o problémoch vie, má možnosť poradiť, poskytnúť podporu.

Pokiaľ necháva dieťa rásť akosi „samé“, resp. spolieha sa na to, že si všetko tínedžer vyrieši sám, môže sa stať, že mu niektoré veci proste ujdú. Samozrejme ide aj o ochotu tínedžerov zdieľať. Mozog sa v cca v 15 roku dieťaťa mení, podstupuje tzv.“veľké upratovanie“, kedy sa staré neurónové spojenia preprušujú, rýchlo vznikajú nové a dieťa sa nám môže meniť “ pred očami“. Je to prirodzené a samozrejme aj určitá miera súkromia, resp. začínajúcej hanblivosti, sexuality je súčasťou tohto veku.

Neexistuje všeobecne platná formulka,  čo robiť, aby sme predišli drogovej závislosti. Naše deti sú individuality, ovplyvnené školou, kamarátmi, skúsenosťami, ktoré s nimi neprežívame. Netušíme, čo sa v nich deje, pokiaľ nám to nepovedia. Nútiť do komunikácie sa nedá, musí to dieťa chcieť. Malo by vedieť, že ho nebudeme karhať za niečo, k čomu sa prizná, lebo nabudúce to už radšej neurobí.

Najlepšie je snažiť sa porozumieť, nesúdiť, dobre počúvať a nakoniec poďakovať za to, že nám to dieťa povedalo.

Niekedy to chce ozaj dobrú kontrolu nad vlastnou reakciou:) A pokiaľ chceme vytvoriť priestor na zdieľanie, je vhodné možno poodhaliť aj časť vlastných skúseností. Teda očakávate, že vám dieťa niečo povie, ono nechce a tak začneme svojim vlastným príkladom. Ono sa možno chytí a rozrozpráva sa aj o sebe, alebo o kamarátoch.

Dá sa povedať, že deti, ktorým sa nejako rapídne nemení priemer známok, tie deti, ktoré majú dostatok krúžkov, alebo obľúbených činností, ktoré robia aj v priebehu pracovného týždňa, alebo tie deti, ktorým sa rodičia venujú, všeobecne majú menej skúsenosti s drogami, alebo menšiu pravdepodobnosť, že ich to bude lákať.

A opačne, deti, ktoré nedostávajú dostatok pozornosti a času od rodičov, záujmu, alebo tie, ktoré nemajú dobre vyplnený čas produktívnymi činnosťami, majú väčšie sklony k drogám.

Počas Covidu deti trávia veľa času za obrazovkami aj kvôli škole. Možnosti socializácie, alebo osobného trávenia času na krúžkoch sa zmenšila. Deti sa viac introvertovali, stiahli do seba. Podľa štatistík napríklad z Internetovej poradne pre mladých (ipečko), sa počty telefonátov znásobili 6x od začiatku padnémie koronavírusu. Deti prežívajú viac problémov. Žiaľ množstvo z nich im spôsobuje ich najbližšia rodina. Sexuálne zneužívanie, problémy s alkoholom u rodičov, fyzické násilie v rodine, psychické problémy kvôli strachu, či strate.

Existuje portál chcemsazabiť.sk, stalosato.sk a podobné, ktoré umožňujú ľuďom, aby našli odbornú pomoc.

Ideálne, ak predchádzame problémom. Prevencia je najúčinnejšia. A vedzte, že každý má svoj vlastný rozum. Najlepšou prevenciou je edukácia. Dajte deťom informácie.

Ako prevencia drogovej závislosti funguje OZ Slovensko bez drog.

Prednášatelia chodia po školách a informuje žiakov a študentov o tom, kde je pravda. Čo to vlastne dorgy sú, komu vlastne slúžia, kam putujú peniaze a podobne. Nehovoríme im o tom, čo je dobré a čo zlé, deti to vedia veľmi dobre aj samy. Počas prednášky si „upracú myšlienky“, sami odpovedajú na otázky, ktoré im prednášatelia dávajú. Sú to nakoniec ich názory, ktoré prezentujú, a teda, keď niekedy prídu do styku s drogami, rozhodujú sa oni sami. Nie je to o tom, že niečo im niekto hučí do hlavy a oni to slepo nasledujú. Rozhodnú sa priamo na prednáške drogy nebrať a tohto rozhodnutia sa držia aj potom, keď sa im naskytne možnosť drogy vyskúšať.

Z pohľadu prevencie by sa určite dalo robiť viac. Každá aktivita o ktorej viete, je super, ak o nej poviete aj svojim deťom, alebo známym.  Rozšírte povedomie o tom, že sú tu aj iní, ktorí vedia pomôcť. Aby v tom ľudia neboli sami a nerobili skratové rozhodnutia.

Ako zistiť, že dieťa berie drogy?

Môže to byť zmena v správaní – vyslovene problém s koordináciou, breptanie, náhle zmeny nálad, alebo výbuchy smiechu, nehody, zhoršenie známok v škole, neskoré príchody, zhoršené spánkové návyky, nočné vyjedanie chladničiek alebo rýchle strácanie na hmotnosti smradľavé oblečenie od cigariet, páchnuci dych, červené oči, veľmi rozšírené zreničky aj v pomerne svetlom prostredí, kde by sa zreničky stiahli, a pod.

Keď máte podozrenie, sledujte vaše dieťa, keď sa vráti z vonku. Ako sa správa, čo robí, nemá problém sa s vami rozprávať a odpovedať na otázky? pozerá sa vám pritom do očí, alebo chce niečo zakryť? (Pokiaľ má červené oči svedčí to buď o tom, že nenosí okuliare a malo by:) alebo aj o tom, že fajčilo marihuanu a prišlo domov sfajčené.)

Čiže žiadny z týchto príznakov nie je jednoznačne hneď dôkazom toho, že dieťa berie drogy, ale pokiaľ sa to opakuje, resp. vnímate kombináciu viacerých poodbných prejavov v dlhších časových obdobiach, určite by som si dala na to pozor a „zbystrila zrak“.

Máte pod kontrolou financie dieťaťa? Koľko kde míňa?

Pokiaľ sa mu odrazu tenší suma na účte, skúste sa na to opýtať. Alebo viete, kde na internete vaše dieťa trávi čas a s kým? Aké videá ho zaujímajú? čo číta? Informujte dieťa o tom, že existuj ľudia, ktorí vedia zneužiť dobrosrdečnosť iných, že používajú manipulatívne techniky na to, aby dosiahli svoje. Ukážte im dokumenty, edukačné videá. Ako končia ľudia, ktorí sa namočia do drog, alebo priamo na stránke Slovenska bez drog nájdete príbehy, brožúry. Nemusí to byť o tom, že „pozri ako skončíš, keď..“ tu už súdime a vyhrážame sa. Skôr navrhnime tému, skúsme si o tom spraviť výskum, spoločne hľadajme, čo iní ľudia prežili a poučme sa z toho. Odhľame aj svoje vlastné skúsenosti.

Na všetko sa najprv pýtajte..oblúkom, priamo, akokoľvek viete, že to na vaše dieťa funguje.

Ak chcete od neho odpovede, malo by to byť o tom, že sa o neho zaujímate stále, nielen „akosi odrazu“.

Nemalo by to byť o obviňovaní ale o naozajstnom SILNOM ZÁUJME.

Pokiaľ už viete, že vaše dieťa je v tom namočené, zistiť čo najviac – ako v škole, kto sú kamaráti, či majú ich rodičia podobné problémy. Choďte pod povrch a snažte sa zistiť PREČO to dieťa robí to, čo robí. Čo ho trápi.

Pokiaľ vaše dieťa už nechce spolupracovať, je to náročnejšie, lebo nútiť do niečoho sa dá, no pokiaľ samo dieťa nespolupracuje, lebo nechce, výsledok je nezaručiteľný. Mnohí odmietajú pomoc, lebo nemajú pocit, že by ju potrebovali. Vnímajú skôr to, že to zvládajú samy, že nie je žiadny problém na riešenie. Nanešťastie tento stav môže trvať pomerne dlho. Niekedy ozaj poptrebuje človek „spadnúť na dno“, aby zistil, že sa vybral zlým smerom a to dno si v skutočnosti plánoval.

Ak máte pocit, že sa chcete o tom dozvedieť viac, čo to vlastne drogy sú (aj alkohol alebo lieky sú drogy) môžte si rezervovať prednášku na škole, alebo aj online pre vašu rodinu, kde skúsení školitelia vysvetlia širšie súvislosti. slovenskobezdrog.sk – rezervácia prednášky.

– Simona Nadašiová